Bronse Kalkun

BronsekalkunOpprinnelse:

I Nordamerika, som er den ville kalkunens hjemland, har kalkunavl i mange år hatt en betydelig rolle. Krysninger mellom ville og tamme kalkuner har stadig funnet sted. Og gjennom målbevisst avlsarbeid er den Amerikanske bronsefargede «mammutkalkunen» fremkommet. Denne regnes som den største av alle kalkunraser.

Helhetspreg, adferd og natur:

Stor og svær hønsefugl hvor bronse og hvite hollandske er de kraftigste og største. Kalkuner er såkalte «vandre fugler» og trives best nå de har god plass.

De øvrige raser er mindre i vekt. Høna er betydelig mindre enn hannen.

Rasekjennetegn:

Skallfargen på egga er gul brunlig med mørkebrune pletter.

Minstevekt for rugeegg er 70 g.

Vekt på fullvoksen hane er 16 kg, fullvoksen høne er 9 kg.Somagård, Sandnesveien 246, 4312 Sandnes. Telefon: 91 70 57 56.
Laget av adsign med kraft fra WordPress

post@somagard.no