Sauer

SauerSauene på Soma Gård er av rasen Dala.

Tamsau nedstammer fra vill muflonsau og asiatiske villsauer. Den har vært husdyr i ca 6000 år. Det er mange foredlete raser, bl.a. Merinosau som regnes for den beste ullrasen. I Norge er dalasau mest utbredt. Det er ca 2,5 mill. sauer i Norge.

Sauen går drektig i 21 veker, og får vanligvis 1 – 3 lam.Somagård, Sandnesveien 246, 4312 Sandnes. Telefon: 91 70 57 56.
Laget av adsign med kraft fra WordPress

post@somagard.no