Storfe

StorfeStorfe, kveg el. tamfe, Bos taurus, partåete hovdyr som tilhører oksefamilien.

Hannen kalles okse el. stut, hunnenkalles ku. Kvige er hunnen fra 1-årsalder til første kalving. Kuas drektighetstid er 267 – 300 døgn. Tyggingen skjer sidelengs, slik at plantekosten blir malt. Fortenner mangler i overkjeven. Halen er lang med en kort dusk. Den har 4 mager (vom, nett, blad- og løypemage), 2 klover og 2 biklover. Oksen er brukt som trekkdyr, trolig i det vestre Asia for over 6000 år siden.

I de siste årene har det foregått store endringer med storferasene i Norge.  Antall storfe i Norge er ca 1 019 000 (1997).  Noen av rasene er krysset med større og er senere gått inn i disse. Dessuten har NRF (norsk rødt fe), som er en av de største, spredt seg både ved renavlede dyr og ved krysning til de fleste strøk av landet.  Både rødt trønderfe og rødt kollet østlandsfe er slått sammen med NRF.

Telemarksfe er også i visse strøk og krysset med NRF og gått inn i denne rasen.

NRF rasen er en kombinasjonsrase som gir godt med både melk og kjøtt. Kua melker i Norge gj.snittlig 5800 liter pr år.

Oksene slaktes 1,5 – 2 år gamle, ca 300 kg slakta.

Kua går drektig i 9 mndr. og får vanligvis en kalv. Kvigekalven blir bedekket når den er 15 mnd.  og begynner å melke som 2-åring.Somagård, Sandnesveien 246, 4312 Sandnes. Telefon: 91 70 57 56.
Laget av adsign med kraft fra WordPress

post@somagard.no